Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
Paardentaal is een gratis digitaal paardenmagazine samengesteld voor de bewuste paardenliefhebber.

Uit je denken, in je lichaam

by <a href='https://paardentaal.smallteaser.com/user/dirkvangheluwe' class='captionLink'>Dirk Van Gheluwe</a>
by Dirk Van Gheluwe

Ik heb er al vaker over geschreven, maar herhaling kan geen kwaad als het over dit onderwerp gaat. Mensen leven inderdaad niet met hun lichaam en gaan zo aan de bewustwording van hun omgeving voorbij. Zij zien het lichaam over het hoofd en volgen de vlucht van de geest. Zij vluchten, in vervoering voor het woord, in de ban van de idee. Ze zijn continu aan het denken (innerlijk) of aan het praten (uiterlijk), niet in staat om stil te zijn en hun lichaam “receptief” te gebruiken. Een paard beleeft en ervaart zichzelf en zijn omgeving via zijn lichaam, begrijpt de werkelijkheid zonder woorden te gebruiken, zonder erover te “filosoferen”. Het paard leeft in zijn lichaam, spreekt met zijn lichaam een taal van heel subtiel gewaarworden, zien en voelen. Mensen verstaan die “taal” niet. Dit betekent dat wij, om met paarden te communiceren, uit ons denken, en in ons lichaam moeten gaan. “Loslaten” om dichter bij ons zelf, ons lichaam, ons gevoel te zijn. Dat is moeilijk omdat we zijn afgeleerd te vertrouwen op ons (receptief) lichaam en van daaruit te communiceren. We zijn “denkende” wezens geworden in de plaats van de gevoelige, natuurlijke wezens die we oorspronkelijk wel waren en ergens heel diep toch nog zijn. Het lichaam is onze bron van energie. We kunnen maar leven als we “de rivier van onze krachten kunnen laten stromen”. We kunnen maar “voelen” als we kunnen loslaten of laten zijn.

Vele mensen willen een diep en eerlijk contact met hun paard, maar bepaalde emoties verhinderen een echt contact, d.w.z. een contact van hoge kwaliteit en voor beiden “essentieel”. Mensen zijn vaak “onduidelijk” in hun lichaamstaal en brengen hun paarden daarmee “in de war”. Paarden voelen de schijn die mensen ophouden, bv. de angst die ze “wegsteken”, maar die toch in het lichaam zichtbaar is (ademhaling, hartslag, spierspanning,…). Zo heb ik dat ook ervaren. Ik moest zoals vele beginners een manier vinden om bij mijn paard “echt” of authentiek te zijn en mij tegelijkertijd ook veilig te voelen. Ik moest een beetje worden zoals een paard, eerlijk en direct, zonder angst. En dat alles zonder woorden te gebruiken. Ik kwam zo al snel bij mijn lichaam uit: gronden, centeren en ademen… Ik leerde contact maken met mijn natuur. Niet de psycholoog (ziel), niet de filosoof (geest) die ik tot dan toe was, maar de natuurlijke mens (lichaam) die ik als geciviliseerde mens grotendeels met mijn verstand had “bedwongen”, moest hier tot leven (= gewaar-zijn) worden gewekt.

Ik zocht een manier om met de paarden op weg te gaan naar een gevoel van eenheid en verbinding (de centaur). Mijn doel was om bij onze paarden met dat “voelen” met het “levende lichaam” (lichaamsbewustzijn) te experimenteren. Dank zij een onvoorwaardelijk positief klimaat, gekenmerkt door echtheid of authenticiteit in de relatie én een heel grote empathie, is dat ook gelukt. Ik heb mij door onze paarden laten “raken”, en ben door hen een nieuwe mens geworden. Hoe is het precies gegaan? Ik kan maar een voorlopig antwoord geven. De grootste kracht die ik leerde ontwikkelen zou ik de gevoeligheid noemen. Vaak in de nabijheid van paarden verblijven, hen van binnenuit proberen te begrijpen, en dan ontwaakt je intuïtie. Intuïtie is de parel van je “weten”. Een groot inlevingsvermogen rust vaak op een goede intuïtie. Intuïtie kijkt door alles heen, en ziet alles zonder inductie of deductie. Er is sprake van inzicht, van zien en van voelen, energieën die in je lichaam stromen. Het is een denkvorm van het onbewuste, van het innerlijk, van het lichaam. Het is meer op voelen dan op denken gebaseerd. Het is een “zintuig” dat informatie verzamelt en informatie doorgeeft. Het is de taal die de paarden begrijpen.

Ik leerde in het begin heel veel over mezelf door goed naar het gedrag van mijn paard te kijken en zo bewust te worden van de energiestromen tussen ons. Dank zij zijn feedback kon ik veel “onduidelijkheid” in mijn lichaam leren (h)erkennen en loslaten. Al dat loslaten kostte tijd. In mijn geval ruim twee jaar. Het was moeilijk om te begrijpen voor mij, ik kon niet altijd zelf de vinger op het probleem leggen omdat ik niet in staat was mijn gevoelens gewaar te zijn. Mork zag mijn lichaamsspanning, mijn onderdrukte emoties en leek me altijd uit te nodigen om tot rust te komen. Mijn lichaam verraadde angst, onzekerheid, isolement, of verwachting, of dominantie,… en dat was de boodschap die Mork “las”. Niet dat mijn probleem hem interesseerde, maar hij liep van mij weg, wenste niet geleid te worden, volgde niet, verzette zich tegen elke poging tot dominantie. Mork zou mij maar vertrouwen wanneer ik bereid was naar hem te luisteren.

Je lichaam gewaar zijn, lichaamsbewustzijn ontwikkelen is een goede manier om je intuïtie te trainen. Het is voor mij heel bruikbaar geweest – en nog steeds, als ingang om te de-conditioneren, om te komen bij wat er werkelijk “is” (=niet denken maar voelen, onmiddellijk “zien” en begrijpen). Misschien kan het iets voor jou betekenen. Het is vrij gemakkelijk om te doen. Wat slechts nodig is is bewust te zijn, stil zijn, ademen, jouw manier vinden om daar regelmatig aandacht aan te besteden. En belangrijk, niet oordelen! Geen tijd hebben, te druk, te onrustig, te moe, of ééntje dat ik nog vaak hoor: “Ik ben de baas, ik heb die “stille kracht”, die “verbinding” met mijn paard niet nodig om met hem te rijden!” … zijn geen redenen om het niet te doen. Integendeel, het zijn redenen om het juist wel te doen!

Comments (2)

Login or create an account to leave comments.

profile picture for Dirk Van Gheluwe

| flag

Dirk Van Gheluwe

Ja, leuk. Dank u wel, Katleen. Bewust worden van het bewustzijn van dieren is zo zo belangrijk in deze tijden!

profile picture for Katleen Reid

| flag

Katleen Reid

Mooi, Dirk. Wat ben ik blij jou te lezen en dank je om jouw oh zo herkenbare ervaringen te delen. Is het niet prachtig, samenleven met paarden?

Show more